En energisparande belysningsinstallation i Stockholm

Vi är ett företag med bred kunskap och fokus på att erbjuda högkvalitativa tjänster inom belysningsinstallation i Stockholm med omnejd. För oss innebär belysning mer än bara ljus. Vi vill nämligen kunna förse våra kunder med energisparande och miljövänlig belysning. Det är något vi alltid tar i beaktning när vi utför en belysningsinstallation i Stockholm.

Vi utför en noggrann planering av varje projekt så att vi kan utföra en optimal belysningsinstallation i Stockholm. Vi satsar alltid på en belysningsinstallation i Stockholm som utnyttjar fastighetens möjligheter fullt ut. Vi strävar efter att installera belysningen på ett sätt som är bra för miljön samtidigt som det sänker dina energikostnader. För företagskunder lägger vi fokus på att skapa en förbättrad arbetsmiljö och en trevligare atmosfär i kontorslokalerna. Ett korrekt utfört uppdrag leder även till lägre kostnader för underhåll och omvandlingar.

Här en kort lista över några av våra tjänster:


⦁ Skräddarsydd belysningsinstallation i Stockholm
⦁ En bevisat hög kvalitet på belysningen
⦁ Garanterad bekvämlighet för dig som kund
⦁ Energieffektiv drift
⦁ Enkelt och effektivt underhåll
⦁ Kostnadsfri rådgivning

Har du några frågor till oss. Tveka då inte på att kontakta oss så återkommer vi till dig med ett svar så fort vi kan. Du kan också skicka en offertförfrågan till oss, då återkommer vi snarast med en offert.

Drift och underhåll av belysningsinstallationer i Stockholm

Varje belysningsinstallation i Stockholm vi utför följer en särskild driftplanering och underhållsplan. Vi slutför aldrig ett arbete innan vi är helt säkra på att jobbet är helt rätt utfört.

Vad ingår då i vår underhållsplan?


⦁ Vi säkerställer att all belysningsutrustning såsom lampor, armaturer och reglerdon har installerats enligt vår projektering.
⦁ Vårt team säkerställer att installationen och reglerdonen fungerar ordentligt.
⦁ Testning som garanterar att din belysningsinstallation inte använder mer energi än nödvändigt.
⦁ Vi justerar styrsystemet enligt projekteringen för att uppnå bästa möjliga energieffektivitet.

 

När vi slutfört vår arbete lämnar vi över en underhållsplan och serviceintervall som bör följas av dig som kund. Båda är anpassade till anläggningen i fråga. Alla typer av förändringar ska göras efter medgivande av den upphandlande myndigheten.

Behöver du hjälp med att upprätthålla ditt system förser vi dig mer än gärna också med det. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att både kunna installera belysningssystem samt revidera drift och underhållsplanen så att de överensstämmer med gällande regler och normer.

Våra effektiva belysningsinstallationer gör mycket för Stockholm

En korrekt installerad belysning leder till lägre energikostnader samt trevligare hem och kontorsbyggnader. Vi strävar efter att erbjuda belysningssystem anpassade efter dig som kund, dina behov samt fastighetstypen. Ett företag som hyr kontorslokaler har till exempel en viss typ av behov medan en firma som är verksam i en stor fabrik har ett helt annat. Innan vi påbörjar en belysningsinstallation i Stockholm tar vi därför ett samtal med dig som kund och besöker den aktuella fastigheten. Effektiv och tydlig kommunikation är något vi lägger en stor vikt vid.

Vi värnar om miljön

Vi är även ett företag som värnar om miljön. Det gör vi genom att använda oss av miljövänliga produkter och varor samt försöka begränsa våra utsläpp så mycket som möjligt.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  • Drag To Verify